Recykling i utylizacja materialów eksploatacyjnych, Karta Przekazania Odpadu

Pojęcie energii jest nadzwyczaj znaczne. Mówiąc o niej wolno mieć na myśli np. energię chemiczną zgromadzoną w wiązaniach powstających między atomami budującymi cząstką cukru, albo energię mechaniczną konieczną do wtrącenia w ruch na przykład roweru. Niezależnie z jakim typem energii mamy styczność, jej działanie sprowadza się do dwóch sposobów: przekazywania energii oraz jej transformacji. Przenoszenie energii jest zdarzeniem polegającym na wysyłaniu dowolnej jej części z jednego miejsca w inne. Występuje sporo źródeł, z jakich da się pozyskać energię stosowaną w przemyśle, służącą do ogrzewania, czy oświetlania fabryk. Niestety po pewnym czasie żródła te, z jakich do tej pory czerpaliśmy energię zużyją się. W związku z tym coraz częściej poszukuje się alternatywnych jej pochodzeń. Wydaje się, że w przyszłości stanie się możliwe czerpanie energii z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło nagromadzone we wnętrzu Ziemi. 1. Energia pozyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest po prostu, poruszającymi się ze znaczną prędkością masami powietrza. Energia uzyskiwana z siły wiatru jest przetwarzana w specjalnie do tego celu dostosowanych turbinach wiatrowych. Nie powodują one zagrożenia dla środowiska, na skutek ich pracy nie powstają żadne spaliny, jedyną ich wadą jest głośna praca generatorów. Wiatraki napędzane wiatrem nie są również miłym dla oka urozmaiceniem krajobrazu. Wiatraki napędzane siłą wiatru nie są nowym wymysłem. Już Persowie żyjący w VI w naszej ery, wykorzystywali młyny wiatrowe (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki używane w Europie były wiatrakami kozłowymi, czyli obrotowymi. Wraz z upływem czasu ludzie wynajdywali kolejne sposoby na to jak spożytkować energię wiatru. Używali wiatraków, z tak opracowanym mechanizmem przekładek, aby mogły unosić worki wypełnione ziarnem. W Holandii użytkuje się wiatraki w celu osuszenia regionów sąsiadujących z morzem. Mimo, iż wiatraki posiadają wiele plusów, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich funkcjonowania od warunków pogodowych. Jeśli danego dnia nie wieje wiatr nie można wykorzystywać wiatraków do pozyskiwania energii. Mimo to w wielu krajach nadal funkcjonują młyny napędzane wiatrakami. W pewnych regionach karierę robią, wprawiane w ruch mocą wiatru, pompy łopatkowe, wykorzystywane do pompowania wody, z niejednokrotnie niezwykle głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, określa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Standardowy silnik poruszany wiatrem jest wykonany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do którego montuje się około dwudziestu, odpowiednio wyprofilowanych stalowych łopatek. Korzyścią energii elektrycznej wywarzanej przez wiatraki poruszane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie spala się paliw, a co za tym idzie nie produkuje się spalin. Również energia uzyskiwana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje dzięki przepływie wody, wynikającego z różnicy poziomów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Funkcjonują dziś klika elektrowni wodnych, w jakich turbiny generatora prądu są poruszane wodą niesioną przez rzeki. Projekty zmierzające do wykorzystania pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, są jeszcze w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej planety dociera co roku gigantyczna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych i rezerwach uranowych odnalezionych na świecie. Energię słoneczną można wykorzystywać zarówno w elektrowniach, jak i prywatnych domostwach. Mniej więcej 50% promieniowania emitowanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną użytkuje się w niektórych krajach w celu zaopatrzenia w nią sprzętów gospodarstwa domowego. By można było z niej korzystać dodatkowo w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Warto dodać, że ilość energii, którą uzyskuje się z baterii słonecznych, zależy tylko od intensywności padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury jaka panuje na ziemi. Możne więc montować baterie słoneczne nawet w regionach, znajdujących się blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Określenie energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zmagazynowanej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze naszej planety, dlatego można zakładać, że z tej energii można przez cały czas korzystać. Aby wydobyć wody geotermalne, należy dowiercić się do głębokości na której zalegają gorące wody, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu stworzyć kolejny, poprzez który da się pobierać wodę geotermalną. Uzyskana dzięki tej metodzie energia może być wykorzystana np. do ogrzewania pomieszczeń domowych. Byłoby świetnie, jeżeli w niedalekiej przyszłości wzrosło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i wykorzystanie pozyskiwanej z nich energii. Niewątpliwie czynnikiem znacznie ograniczającym korzystanie z energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest duża cena wymaganych do jej wytwarzania instalacji. Niewątpliwie dużą zaletą analizowanych wyżej źródeł energii jest to, że są one całkowicie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Być może właśnie ten czynnik zdecyduje o wzroście ich popularności w nieodległej przyszłości. www.ekoswiat.eu